คำแนะนำการสมัครสมาชิก

ดูวิธีการสมัครสมาชิก

  1. ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น
  2. สามารถใช้ตัวเลขได้
  3. ห้ามใช้เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น & * / - + เป็นต้น
  4. ห้ามมีเว้นวรรค
  5. ใช้อีเมลจริงในการสมัคร เนื่องจากต้องยืนยันตัวตนด้วยอีเมลที่ใช้สมัคร
  6. มีปัญหาใดๆ โปรดแจ้งแอดมิน

สมาชิก